Odmenu notára za jeho činnosť upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z.  o odmenách a náhradách notárov nasledovne:

Vyhláška